Spring naar hoofd-inhoud

Intern Begeleider (WTF 0,3)

Meerstromenschool

Samen met jou!
De Meerstromenschool is per direct op zoek naar een Intern Begeleider voor 1,5 dag per week. Ben je meer dan 1,5 dag beschikbaar? Dan bieden we de mogelijkheid om dit uit te breiden naar meerdere dagen op andere scholen binnen onze organisatie!

Als intern begeleider maak je deel uit van het team en werk je in het ontwikkelteam van de school nauw samen met de directie. Daarnaast ben je onderdeel van een groot netwerk van intern begeleiders dat intensief samenwerkt met het team Bovenschoolse Ondersteuning en de teamleider Onderwijs & Kwaliteit van Elevantio, om aan verbetering van onderwijskwaliteit en leerlingenzorg te werken. Ook ben je de spil in contacten met externe partners m.b.t. leerlingenzorg.
Je stelt op pedagogisch en didactisch gebied een Meerstromenschool specifiek ondersteuningsprofiel op, waarbinnen de uitvoering van de cyclus van handelings- en opbrengstgericht werken centraal staat. Je hebt een coachende rol, analyseert toetsresultaten en voert groeps-en leerlingbesprekingen. Je biedt ondersteuning bij het uitwerken en bewaken van pedagogische en didactische protocollen, procedures en afspraken.
Als Intern Begeleider draag je op inspirerende wijze bij aan de verdere ontwikkeling van onze school en onze medewerkers. Wederzijds vertrouwen is cruciaal!

Wij zoeken een Intern Begeleider die:

  • in het bezit is van een PABO-diploma, aangevuld met een passende vervolgstudie;
  • de zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte coördineert en de daaruit voortvloeiende interne en externe contacten onderhoudt;
  • vaardig is in de verschillende rollen van coach, begeleider, adviseur, sparringpartner en netwerker, vanuit een heldere en waarderende aanpak.

Wij bieden:

  • Een baan als leerkracht met speciale taken van Intern Begeleider met een minimale wtf van 0,3 met de mogelijkheid tot uitbereiding uren;
  • Een salaris volgens inschaling cao po op basis van ervaring;
  • Een professionele ontwikkeling met alle ruimte voor opleidingsprogramma’s en scholing, onder andere gefaciliteerd door onze eigen Elevantio Academie;
  • We bieden je een uitdagende functie in een gedreven team met enthousiaste collega’s op school, die het vanzelfsprekend vinden een nieuwe collega in te werken en te ondersteunen;
  • Een team van 35 Intern Begeleiders binnen de gehele organisatie die op regelmatige basis samenkomen om te overleggen, sparren en elkaar te inspireren.

Wil je meer informatie over de Meerstromenschool? Neem dan contact op met de directeur Ellen Perdaen: ellenperdaen@elevantio.nl of 0117- 371783.

Denk je dat je geknipt bent voor deze vacature? Reageer dan voor 20 september naar Pascal Hemelaar, HRM Elevantio: pascalhemelaar@elevantio.nl.