Spring naar hoofd-inhoud

Vacature Orthopedagoog

Profielschets Orthopedagoog

Elevantio is een jonge onderwijsorganisatie.
Om het doel “Zo inclusief mogelijk en zo specialistisch waar nodig” te bereiken, is expertise nodig op onze scholen.
Er zijn leerlingen die binnen de reguliere setting extra ondersteuning nodig hebben. Daartoe hebben we een team Bovenschoolse Ondersteuning waarvan begeleiders naar scholen komen om leerlingen en leerkrachten te 
ondersteunen. Om voor scholen van Elevantio dit mogelijk te maken zijn we m.i.v. schooljaar 2022-
2023 op zoek naar een:

Orthopedagoog (WTF 0,6, 24 uur per week)

De orthopedagoog binnen Elevantio is een OOP functie die gepositioneerd is binnen het team van de 
Bovenschoolse Ondersteuning. Daarin werk je samen met andere orthopedagogen en specialisten
die ondersteuning bieden op de scholen. De orthopedagoog komt op alle reguliere scholen om 
ondersteuning te bieden zowel aan leerlingen als aan leerkrachten.
De orthopedagoog legt verantwoording af aan de teamleider Onderwijs en Kwaliteit. Elevantio kent 
38 reguliere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Meer informatie over de 
inrichting van het onderwijs en de scholen is te vinden via de website www.elevantio.nl

Functie-eisen en competenties
- heeft een universitaire opleiding afgerond op het gebied van orthopedagogiek of vergelijkbaar;
- is bekend met de beroepscode van de NVO;
- heeft gespecialiseerde theoretische en praktische kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in 
  orthopedagogische- en leerlingenzorg aangelegenheden in een brede context is vereist;
- kan vanuit de verschillende beginsituaties van scholen en gezinnen opbouwende gesprekken voeren;
- durft verantwoording nemen voor een (afgebakend) stuk van de ontwikkeling van een kind, durft 
   regie nemen waar nodig en kan doorpakken als dit in het belang van het kind is.
- heeft kennis van het aanwezige testmateriaal en vaardigheid in het samenstellen en afnemen van 
   test programma's;
- heeft vaardigheid in het omgaan met leerlingen in test- en onderzoekssituaties en met ouders in het 
   overbrengen van soms emoties oproepende boodschappen;
- heeft vaardigheid in het interpreteren van test- en onderzoeksresultaten en het stellen van een 
   diagnose;
- is in staat tot het maken van professionele rapportages waarin enerzijds de onderzoeksresultaten 
   objectief worden weergegeven en anderzijds begrip en een positieve insteek wordt getoond in de 
   advisering naar scholen en gezinnen
- heeft aantoonbare werkervaring met leerlingen in het basisonderwijs;
- heeft respect voor de waardigheid en levenskeuzes van de scholen en gezinnen
- is bereid tot het uitwisselen van kennis, houdt deskundigheid op peil en is bereid relevante 
   bijscholing te volgen;
- kan goed samenwerken, ook in een multidisciplinair team zoals het team van de Bovenschoolse Ondersteuning.

Werkzaamheden
- bezoek aan de scholen;
- het voeren van gesprekken met leerkrachten / intern begeleiders / ouders van (nog) te begeleiden 
   kinderen;
- het uitvoeren van diagnostisch onderzoek, maken van observaties;
- leerlingen begeleiden;
- leerkrachten begeleiden;
- verslaggeving verrichten (o.a. ten behoeve van het ontwikkelingsperspectief);
- adviseren volgende fase ondersteuning;
- participeren binnen het team van de Bovenschoolse Ondersteuning

Arbeidsvoorwaarden
− Conform de CAO-PO gewaardeerd in schaal 11
− Tijdelijk dienstverband voor 1 jaar met uitzicht op vast contract
− CAO Primair Onderwijs van toepassen

Sollicitatie informatie 
Wanneer je de uitdaging aan wilt gaan, dient je sollicitatiebrief (met motivatie en CV) uiterlijk 
vrijdag 27 mei 2022 in ons bezit te zijn. Je kunt je brief per mail verzenden aan: 
martinavanregenmortel@elevantio.nl ter attentie van mevrouw Martina van Regenmortel, 
teamleider HRM. Ontvangst van je reactie zal per mail worden bevestigd, waarbij je tevens wordt 
geïnformeerd over de voortgang van de procedure.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 7 tot 10 juni 2022