Spring naar hoofd-inhoud

Vacature Specialist met expertise van cluster 3 onderwijs

Profielschets Specialist met expertise van cluster 3 onderwijs

Elevantio is een jonge onderwijsorganisatie. Om het doel “Zo inclusief mogelijk en zo specialistisch 
waar nodig” te bereiken, is expertise nodig op onze scholen. Er zijn leerlingen die binnen de reguliere 
setting extra ondersteuning nodig hebben. Daartoe hebben we een team Bovenschoolse 
Ondersteuning waarvan begeleiders naar scholen komen om leerlingen en leerkrachten te 
ondersteunen. Om voor scholen van Elevantio dit mogelijk te maken zijn we m.i.v. schooljaar 22/23 
op zoek naar een:

Specialist met expertise van cluster 3 onderwijs (wtf 0,6 tot 0,8)

Herken je jezelf in onderstaande en heb je de ambitie om vanuit het team Bovenschoolse 
Ondersteuning bij te dragen voor leerlingen en leerkrachten van Elevantio, solliciteer dan naar deze 
mooie baan. 

Functie-eisen en competenties
HBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur met lesbevoegdheid PO

De bovenschoolse ondersteuner heeft kennis en expertise om:
• leerlingen uit bovengenoemde categorieën te begeleiden 
• leerkrachten op de school waar de leerling onderwijs volgt te ondersteunen, adviseren en 
  kennis over te dragen
• ingezet te kunnen worden binnen het professionaliseringsbeleid & leernetwerken van 
  Elevantio
• binnen het team van de Bovenschoolse Ondersteuning nauw samen te werken met de 
  orthopedagogen en andere specialisten binnen Elevantio
• nauwe contacten te onderhouden met zorgverleners en medici om de samenwerking tussen 
  onderwijs en zorg te optimaliseren

Extra ondersteuning “Cluster 3” is bedoeld voor:
• leerlingen met een matige tot ernstige motorische beperking
• leerlingen met matige tot zeer moeilijk lerende cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden
• leerlingen met een motorische -en cognitieve beperking (een combinatie van 1 en 2)
• leerlingen met matige tot zeer moeilijk lerende cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden in 
  combinatie met gedragsproblemen
• leerlingen die langdurig en/of chronisch ziek zijn (o.a. kanker, epilepsie, astma, reuma, 
  nierziekte, ernstige voedselallergie)
• leerkrachten die een ondersteuningsvraag m.b.t. bovenstaande doelgroep

Wat de ondersteuning precies inhoudt, is voor iedere leerling anders. Het hangt af van de 
onderwijsbehoeften en beperking van de leerling in verbinding met de ondersteuningsvraag van de 
leerkracht. Het doel is dat zowel de leerling zelf als de leerkracht om leren gaan met de beperking. 
Bijvoorbeeld door het maken van aanpassingen en het gebruik van hulpmiddelen.
Afspraken over de ondersteuning worden altijd in samenspraak met de leerling, zijn ouder(s)/ 
verzorger(s) en school gemaakt.

Arbeidsvoorwaarden
− Salarisschaal afhankelijk van ervaring en expertise L11 of L12 CAO PO
− Tijdelijk dienstverband voor 1 jaar met uitzicht op vast contract
− CAO Primair onderwijs is van toepassing.

Sollicitatie informatie 
Wanneer je de uitdaging aan wilt gaan, dient je sollicitatiebrief (met motivatie en CV) uiterlijk 
vrijdag 27 mei 2022 in ons bezit te zijn. Je kunt je brief per mail verzenden aan: 
martinavanregenmortel@elevantio.nl ter attentie van mevrouw Martina van Regenmortel, 
teamleider HRM. Ontvangst van je reactie zal per mail worden bevestigd, waarbij je tevens wordt 
geïnformeerd over de voortgang van de procedure.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 7 tot 10 juni 2022