Spring naar hoofd-inhoud

Een oudergeleding voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevraagd! Voor cluster West.

Beste ouders van Elevantio,
Aan het eind van dit schooljaar 2021-2022 is een oudergeleding van de GMR van Elevantio aftredend. 
Hierdoor ontstaat er een vacature per 1 augustus 2022. We willen graag alle ouders van de 
Elevantioscholen uit het cluster West uitnodigen te solliciteren. 

In de GMR zitten 4 leden namens alle ouders en 4 leden namens het personeel. Waarbij steeds één 
ouder met één personeelslid de contactpersoon is voor een cluster. U hoeft geen lid te zijn van de 
MR van de school om ook binnen de GMR actief te worden. Er zijn ongeveer 8 reguliere
vergaderingen per jaar en er vindt altijd overleg plaats met een afvaardiging van het college van 
bestuur.

Wilt u zich kandidaat stellen, stuur dan een brief met motivatie waarin u zich kort voorstelt naar:
Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl). Dit kan t/m 22 april 2022.
Als meerdere kandidaten zich opgeven, vindt er een verkiezing plaats.
De oudergeleding van de MR-en van alle scholen van cluster West van Elevantio kiezen dan uit de kandidaten een nieuw lid van de 
personeelsgeleding van de GMR. 


Heeft u vragen of wilt u extra informatie, neem gerust contact op met Cynthia de Kock 
(c.dekock@probaz.nl) of Conny Bakker (cgijsel@zeelandnet.nl).
We kijken uit naar jullie reacties.
Met vriendelijke groet, 
Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, 
Cynthia de Kock, voorzitter GMR Elevantio

Informatie over de (G)MR

Binnen elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. In die raad houden de leden zich bezig 
met de inhoud van allerlei zaken van de eigen school. Ze praten en adviseren over de kwaliteit van 
het onderwijs en hoe je goede beslissingen kunt nemen waardoor kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en het fijn hebben op school. 
De GMR bestaat uit betrokken en gedreven mensen die zich in willen zetten voor álle scholen van 
Elevantio. Ook zij denken mee, maar dan op organisatieniveau, praten en adviseren over 
schoolzaken, over personeelsbeleid, over financiën, veiligheid op scholen en hoe het onderwijs er in 
de toekomst uit moet zien. Dit alles in het belang van alle kinderen

Een personeelsgeleding voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevraagd! Voor cluster Oost.

Beste personeelsleden van Elevantio,
Aan het eind van dit schooljaar 2021-2022 is een personeelsgeleding van de GMR van Elevantio 
aftredend. Hierdoor ontstaat er een vacature per 1 augustus 2022.
We willen graag alle personeelsleden van de Elevantioscholen uit het cluster Oost uitnodigen te solliciteren. 

In de GMR zitten 4 leden namens alle ouders en 4 leden namens het personeel. Waarbij steeds één 
ouder met één personeelslid de contactpersoon is voor een cluster. U hoeft geen lid te zijn van de 
MR van de school om ook binnen de GMR actief te worden. Er zijn ongeveer 8 reguliere
vergaderingen per jaar en er vindt altijd overleg plaats met een afvaardiging van het college van 
bestuur.

Wilt u zich kandidaat stellen, stuur dan een brief met motivatie waarin u zich kort voorstelt naar:
Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl). Dit kan t/m 22 april 2022.

Als meerdere kandidaten zich opgeven, vindt er een verkiezing plaats. De personeelsgeleding van de 
MR-en van alle scholen van cluster Oost van Elevantio kiezen dan uit de kandidaten een nieuw lid van 
de personeelsgeleding van de GMR. 

Heeft u vragen of wilt u extra informatie, neem gerust contact op met Cynthia de Kock 
(c.dekock@probaz.nl) of Conny Bakker (cgijsel@zeelandnet.nl).
We kijken uit naar jullie reacties.

Met vriendelijke groet, 
Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, 
Cynthia de Kock, voorzitter GMR Elevantio