Spring naar hoofd-inhoud

Minister Wiersma bezoekt het Zeeuwse onderwijs

Persbericht, 16 mei 2022

Maandag 23 mei bezoekt minister Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) de provincie Zeeland. Het is het eerste regionale bezoek van de minister. Hij wil graag kijken naar de ‘good practices’ in Zeeland, maar ook luisteren naar wat er leeft en nodig is in het onderwijs.  

Gorik Hageman, Zeeuwse onderwijsambassadeur: 'Op onze vraag of de minister het Zeeuwse onderwijs wil bezoeken kregen we binnen een week een positieve reactie. Er zijn veel mooie initiatieven die we graag met hem willen delen, zodat ook andere provincies hier profijt van kunnen hebben. We hebben een vol programma waarin van kinderopvang tot hbo iedereen aan bod komt.’ 

Het programma start bij kindcentrum Nobel in Hulst (opvang en onderwijs van 2-13 jaar).  Hier worden 3 thema’s bezocht en besproken:
•De Talentateliers (in het kader van de rijke schooldag), een project van de kinderopvangorganisaties en een basisschool van Elevantio;
•Startgroepen en het project gratis kinderopvang, een project vanuit de regiodeal in samenwerking van o.a. de kinderopvang en schoolbestuur Elevantio. Het streven naar meer inclusieve kinderopvang en meer inclusief onderwijs wordt hier ook besproken;
•De Grenzeloze school, een project vanuit de regiodeal in samenwerking van o.a. de kinderopvang en schoolbestuur Elevantio.
De projecten staan landelijk volop in de belangstelling. En met name het project gratis kinderopvang overtreft alle verwachtingen wat betreft de aanmeldingen.

De minister gaat daarna naar het Reynaertcollege in Hulst. Daar worden de volgende onderwerpen toegelicht:
•Inclusie (de samenwerking tussen Argo en Reynaertcollege) om steeds meer leerlingen op te vangen in het regulier onderwijs;
•De transitieplannen VO (die nu hun laatste jaar in gaan);
•De gelijke kansen alliantie (ondertekening 13.30 uur).


Vervolgens wordt vertrokken naar Vlissingen voor een bedrijfsbezoek bij Damen Yachting. De minister gaat in gesprek met vmbo techniek leerlingen van Nehalennia die er stage lopen en de opleiders. De onderwerpen die besproken worden zijn: 
•Ervaringen van de leerlingen;
•Technum, de samenwerking tussen de Walcherse VO-scholen en Scalda;  
•Sterk Techniek Onderwijs, een bredere aansluiting tussen het vo, mbo en het bedrijfsleven. 

De dag wordt afgesloten bij Nehalennia Kruisweg in Middelburg: 
•De minister gaat leerlingen in de keuken helpen met de bereiding van het diner en spreekt hen over hun schoolervaringen;
•De projectleiders van Regionaal Aanpak Personeelstekort vertellen tijdens de amuse wat gerealiseerd is en hoe de samenwerking in het Zeeuwse onderwijs in de toekomst verder vorm kan krijgen op het gebied van personeelstekort; 
•De minister dineert met de stuurgroep van Regionaal Aanpak Personeelstekort (bestuurders van het po, vo, mbo en hbo) en wordt bijgepraat over de Zeeuwse samenwerking op bestuurlijk niveau. 

Dat de Zeeuwse initiatieven de landelijke aandacht trekken is een feit. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft al aangekondigd in oktober een werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen te brengen. 

Terug