College van bestuur

  Titel Portefeuille Clusterverdeling
Sjoerd Sanderse Voorzitter Onderwijs en kwaliteit, Financiën en Facilitair, BMO West, Terneuzen/stad
Ellen de Neef Lid Onderwijs en Kwaliteit, HRM, BMO Oost, Terneuzen/kernen

Sjoerd Sanderse

Sinds 1 april 2022 vorm ik samen met Ellen de Neef het College van Bestuur van Elevantio. Goede en gevarieerde onderwijsvoorzieningen in nauwe samenwerking met kinderopvangmogelijkheden zijn essentieel om Zeeuws-Vlaanderen een goede plek te laten zijn om op te groeien.  Dat realiseren is wat ons drijft. 
Vanaf het moment dat ik in 1995 in het basisonderwijs als leerkracht startte in Zeeuws-Vlaanderen, heb ik het primair onderwijs in vele facetten leren kennen en werk ik er dagelijks met veel plezier. Als leerkracht, bouwcoördinator, adjunct-directeur, opleider schoolleiders en bestuurder zijn de verantwoordelijkheden verschillend, maar het doel is hetzelfde: leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden. Daarvoor is echte afstemming met collega's, leerlingen, ouders, partners en externen voorwaardelijk. 
 

Ellen de Neef

Vanuit mijn opleiding orthopedagogiek en het geïnteresseerd zijn in mensen en wat hun beweegt, is werken met en voor mensen en besturen in maatschappelijke organisaties de rode draad in mijn werkzame leven. 
In 2013 ben ik in de onderwijswereld terechtgekomen en heb ik nog meer respect gekregen voor het vakmanschap dat daar nodig is om kinderen te helpen ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan hun geluk. 
Voor mij is het primair onderwijs samen met het gezin en de kinderopvang de hoeksteen van onze samenleving. Als lid van het College van bestuur van Elevantio mag ik daar samen met mijn bestuurscollega en alle medewerkers inhoud aan geven in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is een verantwoordelijke en vooral ook een hele mooie taak. Het vraagt om betrokken professionals en sterk leiderschap. 
Daar wil ik blijvend in investeren!