Organisatie

Elevantio is een regionale onderwijsorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn een samenwerkingsverband van scholen voor Openbaar, Rooms-Katholiek en Protestant-Christelijk onderwijs. Onze 38 scholen bevinden zich in de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst.
De scholen werken als een netwerkorganisatie samen om er voor te zorgen dat er continu onderwijs van hoge kwaliteit wordt gegeven en dat ieder kind zo veel als mogelijk een plek heeft. Talenten van kinderen moeten zo veel als mogelijk tot ontplooiing komen. 
Scholen zijn ontmoetingsplaatsen, waarbij onderwijsprofessionals met elkaar leren en van elkaar leren, binnen de maatschappelijke context. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn divers en volgen elkaar in snel tempo op. Voor Elevantio is een breed perspectief met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen van belang.