Spring naar hoofd-inhoud

Onze Koers – Samen Onderweg

Ruimte voor kansen. Ruimte voor alle kinderen en medewerkers. Vanuit hun eigen wijsheid. Om daarvoor te zorgen hebben we een koersplan ontwikkeld voor de komende vier jaar. Rond vier thema’s die elkaar overlappen en versterken: KansRijk Onderwijs, Daar wil je werken, Samen! en Met Partners in Verbinding. Een gezamenlijke koers met genoeg speelruimte voor elke school.

De Koers is in een interactief proces opgesteld samen met collega’s van onze scholen, het bestuurskantoor, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht en samenwerkingspartners en doet recht aan onze kernwaarde: Samen Sterk.

 

Terug