Spring naar hoofd-inhoud

Subsidieregeling School en Omgeving

Wist u, dat wij,  sinds 2022 meedoen met de subsidieregeling School en Omgeving?

Dit subsidieprogramma heeft als doel om kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden.

Over het programma:

Het programma School en omgeving startte in 2022 met als doel kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Op veel plaatsen in Nederland werken coalities van scholen, gemeenten en partijen rondom een school of in de wijk samen aan programma’s met activiteiten die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling stimuleren.

Elevantio heeft als penvoerder in 2022 de coalitie Terneuzen gevormd, samen met Ozeo,  VO Zeeuws-Vlaanderen de gemeente Terneuzen en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

Deze coalitie heeft er voor gezorgd dat er in 2023 na schooltijd culturele activiteiten zijn uitgevoerd zoals:

 • Dans
 • Theater
 • Cello les
 • Beeldende vorming
 • Film
 • Trompet les
 • Percussie

Op de volgende scholen in de gemeente Terneuzen:

 • Kindcentrum De Oude Vaart
 • Basisschool de Kameleon
 • Basisschool Het Mozaïek
 • St Antoniusschool
 • OBS Prinses Marijkeschool
 • BS de Statie
 • De Regenboog
 • Sbo de Springplank
 • Het Lodewijk College
 • De Argo

In september 2023 heeft de coalitie een nieuwe aanvraag gedaan voor een periode van januari 2024 t/m juli 2025. Deze aanvraag is toegekend en momenteel vinden er op de eerder genoemde scholen  5 uur per week naschoolse activiteiten plaats.

Aan de coalitie zijn de volgende scholen toegevoegd:

 • KC Stelle- Zeemeeuw
 • Praktijkschool De Sprong
 • Volgend schooljaar komen daar nog bij:
 • De Praktijkschool Hulst
 • Kindcentrum Moerschans Hulst

Meer informatie over dit project?
Neem contact op met de projectleider:

Henkdekoeyer@elevantio.nl

Terug