Uitgangspunten voor ons bestuurlijk beleid:

 1. Scholen hebben hun eigen identiteit. Die is statutair vastgelegd.
 2. Een lokale autonomie van de school. 
  Op basis  van eigen analyses en binnen de bestuurskaders bepalen scholen een eigen richting en
  maken zij keuzes bij de uitvoering ervan.
 3. Aansturing en verantwoording. 
  De organisatie heeft weinig hiƫrarchische lagen.
       a Daarom liggen de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie.  
       b Daarom sturen we op verantwoordelijkheden (opgavegestuurd, resultaatgericht) in plaats van
          taak- en beleidsgericht.
 4. Een besluitvaardige organisatie 
 5. Een ontwikkelingsgerichte organisatie (zie schema)
       a de focus ligt op leren en ontwikkelen. 
       b Het model voor een ontwikkelingsgerichte organisatie wordt gehanteerd.
       c Er is een ontwikkelingsgerichte cultuur waarin medewerkers elkaar stimuleren om te blijven leren. 
       d In en om de organisatie zijn netwerken onmisbaar.